Створення нового унікального бренду, яке відбувається такими етапами:

  • цілепокладання. Включає в себе: мету створення компанії, місце бренду в компанії, визначення конкурентних переваг.
  • планування проекту. Включає в себе: всі ресурси компанії, визначення аудиторії замовників, виконавців, терміни виконання проекту, інші умови обмежуючі фактори.
  • аналіз ринкової ситуації. Включає в себе: конкурентів, цільову аудиторію, ринок.
  • стратегія управління. Включає в себе: бренд-бук, план по просуванню, план моніторингу, оцінки ефективності.
  • просування . Включає в себе: рекламну продукцію,розміщення.

Філіп Котлер говорив: «Хороший бренд – єдине, що може забезпечити доходи вищі за середні протягом тривалого часу.»